Στεγανοποίηση υπογείων

Στεγανοποίηση υπογείων

Η στεγανοποίηση των τοιχίων και των δαπέδων των υπογείων χώρων είναι απολύτως απαραίτητη για το λόγο του ότι  ο κίνδυνος να εμφανιστεί υγρασία είναι αυξημένος.

Στεγανοποιώντας τις εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες των στοιχείων που έρχονται σε επαφή με το έδαφος, προστατεύουμε τα δομικά στοιχεία από σοβαρές βλάβες και προσδίδουμε στην κατασκευή αξιοπιστία και ανθεκτικότητα στο χρόνο. Με τη χρήση τσιμεντοειδών κονιαμάτων, είμαστε σε θέση να στεγανοποιήσουμε ακόμα και την πιό δύσκολη περίπτωση υπογείου χώρου.

Τα τσιμεντοειδή κονιάματα στεγανοποίησης είναι προϊόντα που συνήθως εφαρμόζονται σε στρώσεις μικρού πάχους για να διασφαλίσουν τη στεγανότητα σε διάφορα στοιχεία μιας κατασκευής. Στόχος τους είναι να εμποδίσουν είτε την εισροή, είτε τη διαρροή νερού, αλλά επιτρέπουν μετά την εφαρμογή τους τη διαπνοή των υδρατμών.

 Επιπλέον, υπάρχουν και πιστοποιημένα κονιάματα στεγανοποίησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία των επιφανειών οπλισμένου σκυροδέματος. Οπότε εν γένει τα τσιμεντοειδή κονιάματα στεγανοποίησης ενεργούν ως φράγμα στεγανοποίησης και δεν επιτρέπουν τη μετάδοση ελεύθερου νερού, αλλά επιτρέπουν τη διαπνοή του υποστρώματος.