Προκατασκευασμένα σπίτια

Προκατασκευασμένα σπίτια

Η εταιρεία Archikatt διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή προκατασκευασμένων σπιτιών. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια ποιοτική κατασκευή, με σταθερότητα και άξονα την εκπλήρωση όλου του φάσματος των αναγκών σας.

Αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια κατασκευής ενός προκάτ ξεκινώντας από το σχεδιασμό του κατόπιν συζήτησης και κατανόησης των αναγκών σας με σκοπό να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις. Στη συνέχεια υλοποιούμε την αρχιτεκτονική πρόταση με πλήρη ενεργειακό και λειτουργικό σχεδιασμό. Έτσι, κατά το τελευταίο στάδιο κατασκευάζουμε το χώρο σας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της προκατασκευής είναι ότι συνδυάζει πολύ μικρό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου με αρκετά μικρό κόστος κατασκευής. Η προκατασκευή των τμημάτων μιας κατοικίας δίνει τη δυνατότητα για μεγάλη ακρίβεια στις διαστάσεις και αποφυγή πιθανών κατασκευαστικών σφαλμάτων καθώς υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος στο εργοτάξιο. Παράλληλα, τα προκατασκευασμένα σπίτια συναρμολογούνται γρήγορα, έχουν υψηλή αντισεισμική προστασία και σταθερότητα κατασκευής.