Ενέργεια

Γιατί φωτοβολταϊκά;

Τα φωτοβολταϊκά αποτελούν μία Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας πολλά υποσχόμενη στον ενεργειακό χώρο. Η ηλιακή ενέργεια αποτελεί μία ανανεώσιμη, ανεξάντλητη, καθαρή και ήπια ενεργειακή πηγή που παρέχει ανεξαρτησία και ασφάλεια όσον αφορά την ενεργειακή τροφοδοσία.

Ορισμένα απο τα θετικά των Φωτοβολταϊκών είναι τα εξής:

 • Μηδενική ρύπανση προς το περιβάλλον
 • Αθόρυβη και ασφαλής λειτουργία
 • Η ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη και δωρεάν
 • Αξιοπιστία
 • Μεγάλη διάρκεια ζωής (φτάνει τα 30 χρόνια)
 • Δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες
 • Ελάχιστη συντήρηση
 • Απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίμων σε απομακρυσμένες περιοχές

Our Core Values

Professional

Our total project investment was USD 250 million.

Μία πολύ σημαντική παράμετρος την Φωτοβολταϊκών αποτελεί το γεγονός ότι είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρισμού που παράγεται από ορυκτά καύσιμα και προμηθευόμαστε από το δίκτυο, απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα μεγάλα ποσά διοξειδίου του άνθρακα. Η στροφή προς τα Φωτοβολταϊκά αποτελεί έναν από τους πιό εύκολους τρόπους για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποτροπή των κλιματικών αλλαγών που συμβαίνουν τις τελευταίες δεκαετίες.

Our approach to the areas we work in

Μελέτη

Για να εγκατασταθεί ένα σύστημα φωτοβολταϊκών το οποίο θα έχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του πελάτη η μελέτη αποτελεί το πιό σημαντικό στάδιο. Αφού πρώτα γίνει μία ανάλυση των αναγκών και των στόχων του επενδυτή, το έμπειρο προσωπικό μας διενεργεί αυτοψία και επιμέτρηση του χώρου σας και συντάσσει μία μελέτη με σκοπό τη μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα της επένδυσής σας.

Υπάρχουν πολλές παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν κάθε περίπτωση και χρήζουν διαφορετικής μεταχείρισης όπως είναι η γεωγραφική τοποθεσία, η κτιριακή εγκατάσταση και κυριότερο οι ανάγκες του καταναλωτή. Βασική μέριμνα δίνουμε στον έλεγχο της καταλληλότητας του προτεινόμενου χώρου εγκατάστασης για να ελεγχθεί η δυσκολία βαθμού αδειοδότησης ( π.χ. σε περιοχές Natura), να ελεγχθεί η διαθεσιμότητα δικτύου και να γίνει ενεργειακή εκτίμηση της απόδοσης.

Εγκατάσταση

Η εταιρία μας στο πλαίσιο της υπηρεσίας που παρέχει «με το κλειδί στο χέρι» αναλαμβάνει την πλήρη εγκατάσταση και ανέγερση του εξοπλισμού ενός φωτοβολταϊκού σταθμού.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει:

 • Τη διαμόρφωση του χώρου
 • Την ειδική περίφραξη υψηλών προδιαγραφών
 • Τη συναρμολόγηση του συστήματος στήριξης
 • Την καλωδίωση
 • Την αντικατάσταση των αντιστροφέων σε κατάλληλα προκατασκευασμένο οικίσκο
 • Την τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας
 • Τις διαδικασίες σύνδεσης στο Δίκτυο
 • Την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας όλων των συστημάτων

Συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

Τα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας είτε με μπαταρίες είτε με αντλησιοταµιευτικά έργα αποτελούν έργα πολύ υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος καθώς ανταποκρίνονται στις ανάγκες υποστήριξης της αλματώδους διείσδυσης των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα. Τα συστήματα αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για το λόγο του ότι δίνουν τη δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας σε περιόδους πλεονάσματος και απελευθερώνοντας ενέργεια σε περιόδους ελλείμματος και με αυτόν τον τρόπο μεγιστοποιείται η ενεργειακή αποδοτικότητα της επένδυσής σας.

Μέχρι 6kwp για οικιακές καταναλώσεις
Μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα

Με απόφαση του ΥΠΕΝ καταρτίστηκε το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 6 kWp για οικιακές καταναλώσεις.

Το Πρόγραμμα αφορά σε Φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο, τα οποία εγκαθίστανται επί κτιρίων (στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων κλπ)Το Πρόγραμμα προβλέπει μέγιστη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση 6 kWp. Προϋπόθεση για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στο Πρόγραμμα είναι η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης οικιακής κατανάλωσης (παροχή οικιακής χρήσης) ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του κυρίου του φωτοβολταϊκού στο κτίριο όπου το σύστημα εγκαθίσταται.

Σύνταξη φακέλου
Η εταιρία μας παρέχει σε όλες τις περιπτώσεις τις απαιτούμενες από το νόμο υπηρεσίες και αναλαμβάνει να συντάξει τον πλήρη φάκελο αίτησης στους αρμόδιους φορείς ( ΡΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ) για να αδειοδοτηθεί ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή αποθήκευσης ενέργειας. Ολοκληρώνουμε το σύνολο των διοικητικών διαδικασιών και διεκπαιρεώνουμε όλα τα δικαιολογητικά με σκοπό να στηρίξουμε τον πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών,για να εκδοθεί η άδεια σύνδεσης του έργου.
Net metering

Το Net Metering πρόκειται για την λεγόμενη αυτοπαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με ενεργειακό συμψηφισμό. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στον καταναλωτή να παράγει ο ίδιος ένα μέρος ή το σύνολο της ενέργειας που καταναλώνει με την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. Προϋπόθεση του ενεργειακού συμψηφισμού είναι η εγκατάσταση παραγωγής να είναι στον ίδιο ή σε όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης και να συνδέεται ηλεκτρικά με αυτή, να συνδέεται δηλαδή στο δίκτυο μέσω αυτής της παροχής. Παράλληλα του δίνεται η δυνατότητα για αποθήκευση πράσινης ενέργειας όταν η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση.

Virtual Net Metering

Το Virtual Net Metering πρόκειται για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, στο οποίο επιτρέπεται ότι ακριβώς και στην απλή αυτοπαραγωγή με τη διαφορά ότι δεν υπάρχει απαίτηση το φωτοβολταϊκό σύστημα να είναι εκεί που γίνεται η κατανάλωση, δηλαδή ο μετρητής της ΔΕΗ. Ο φωτοβολταϊκός σταθμός αντισταθμίζεται λοιπόν με έναν ή περισσότερους μετρητές που βρίσκονται σε απομακρυσμένες θέσεις.

Προς το παρόν δικαίωμα ένταξης έχουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που επιδιώκουν δημοσίου ενδιαφέροντος ή κοινωφελείς σκοπούς τοπικής ή γενικής εμβέλειας και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι είτε έχουν την κυριότητά του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται ο φωτοβολταϊκός σταθμός είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης).

Βιοαέριο-Βιομάζα

Το βιοαέριο προέρχεται από την αναερόβια χώνευση μίγματος κτηνοτροφικών αποβλήτων και υπολειμμάτων αγροτικών καλλιεργειών. Το ενεργειακό του περιεχόμενο χρησιμοποιείται  ως καύσιμη ύλη σε μηχανές εσωτερικής καύσης , καυστήρες αερίου ή και αεροστρόβιλους με σκοπό την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας αλλά αναβαθμισμένο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κίνηση ή για θέρμανση.

Η εταιρία μας διαθέτει ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και έχει κατασκευαστική εμπειρία και ιδιαίτερα στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια ή από βιοαέριο που ασχολείται από το 2007. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις ξεκινώντας από μελέτες βιωσιμότητας, το σχεδιασμό, την αδειοδότηση, την προμήθεια εξοπλισμού και τελικά στην κατασκευή και την έναρξη λειτουργίας του σταθμού.