Ενέργεια-Φωτοβολταϊκά

Ενέργεια-Φωτοβολταϊκά

Το επιστημονικό προσωπικό της εταιρίας Archikatt αναλαμβάνει, μελετώντας τα διαθέσιμα στοιχεία και σχεδιάζοντας μια τεχνική μελέτη, να πραγματοποιήσει  τη μέγιστη απόδοση του έργου.

Αρχικά, σας συμβουλεύει για την επιλογή του κατάλληλου χώρου για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού πάρκου. Η θέση του έργου είναι ύψιστης σημασίας καθώς συνδέεται με την απόδοση που θα έχει η ενέργεια και με το κόστος του έργου. Εμείς με τη μελέτη που συντάσσουμε παραθέτουμε στους επενδυτές όλες τις διαθέσιμες επιλογές.

Στο επόμενο στάδιο, αναλαμβάνουμε να ετοιμάσουμε έναν πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στους αρμόδιους φορείς (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΡΑΕ) για να αδειοδοτηθεί η κατασκευή του έργου έτσι ώστε μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των δικαιολογητικών να εκδοθούν οι όροι σύνδεσης του έργου.

Σημαντική μέριμνά μας είναι η επιλογή σωστών και ποιοτικών υλικών για το μέγιστο καλύτερο αποτέλεσμα. Για την αξιόπιστη κατασκευή αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και την επίβλεψη του έργου με στόχο την ταχύτερη παράδοση « με το κλειδί στο χέρι».

Τα φωτοβολταϊκά σαν ΑΠΕ μοιράζονται τα παρακάτω πλεονεκτήματα :

  • Μηδενική ρύπανση και προστασία του περιβάλλοντος
  • Αθόρυβη λειτουργία
  • Αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες
  • Ελάχιστη συντήρηση
  • Ρεύμα σε απομακρυσμένες περιοχές και κατοικίες χωρίς δίκτυο ΔΕΗ

Με τις εξελίξεις στο τομέα της ενέργειας τις τελευταίες δεκαετίες και την ανάπτυξη των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα τα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας είτε με μπαταρίες είτε με αντλησιοταμιευτικά έργα αποτελούν έργα υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το net metering, δηλαδή ο ενεργειακός συμψηφισμός, όπου επιτρέπεται ο συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας από έναν ΦΒ σταθμό με την καταναλισκόμενη ενέργεια από μία ή παραπάνω εγκαταστάσεις κατανάλωσης ενός αυτοπαραγωγού στην περίπτωση που η εγκατάσταση παραγωγής είναι στον ίδιο ή σε γειτονικό χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης και συνδέεται ηλεκτρικά με αυτή, δηλαδή σύνδεση στο δίκτυο μέσω αυτής της παροχής.

Στην περίπτωση του virtual net metering, δηλαδή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, επιτρέπεται ο συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας από έναν ΦΒ σταθμό, με την καταναλισκόμενη ενέργεια από μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού, χωρίς να υπάρχει περιορισμός η εγκατάσταση παραγωγής να βρίσκεται στον ίδιο ή γειτονικό χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης.

The Process

We remain true to the same principles on which our company was founded over a hundred years ago: providing superior service to our clients, putting safety first, creating opportunities for our people, delivering exceptional work, fostering innovation, acting with integrity, and strengthening our communities.

Construction is the process of constructing a building or infrastructure. Construction differs from manufacturing in that manufacturing typically involves mass production of similar items without a designated purchaser.

ABOUT THEBUILT

Construction differs from manufacturing in that manufacturing typically involves mass production of similar items without a purchaser.