Μεταλλικές κατασκευές

Μεταλλικές κατασκευές

Με τον όρο μεταλλικά σπίτια περιγράφουμε σπίτια στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί χάλυβας στο φέροντα οργανισμό, δηλαδή στον σκελετό,  του κτιρίου σε συνδυασμό με οπλισμένο σκυρόδεμα στη θεμελίωση και στις πλάκες-σκάλες. Άρα, όταν αναφερόμαστε σε ένα μεταλλικό κτήριο ή σε ένα μεταλλικό σπίτι ουσιαστικά αναφερόμαστε στο κτίσμα του οποίου ο δομικός του σκελετός έχει κατασκευαστεί από μέταλλο.

Η κύρια μέθοδος κατασκευής μεταλλικών σπιτιών που χρησιμοποιούμε σαν εταιρεία είναι η σύμμεικτη κατασκευή. Η σύμμεικτη κατασκευή αποτελεί ένα σύγχρονο τρόπο δόμησης που βασίζεται στο συνδυασμό χαλύβδινων διατομών (μεταλλικών στοιχείων) και στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος για την κατασκευή του μεταλλικού σπιτιού. Στοχεύει στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ιδιοτήτων των δύο δομικών στοιχείων προς όφελος της μεταλλικής κατασκευής. Ο τρόπος δόμησης μιας σύμμεικτης κατασκευής με τη χρήση μεταλλικού φέροντος οργανισμού υπερτερεί επίσης σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με τις κλασσικές μεθόδους συμβατικής κατασκευής.

Ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζεται ένα μεταλλικό σπίτι μας δίνει τη δυνατότητα κατασκευής μιας οικονομικής κατασκευής που ταυτόχρονα έχει υψηλή ενεργειακή απόδοση με βιοκλιματικό σχεδιασμό. Ο κατάλληλος σχεδιασμός και η εξειδικευμένη επιλογή υλικών με υψηλές προδιαγραφές μπορούν να δημιουργήσουν ένα μεταλλικό σπίτι που να έχει ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις.

Επιλέγοντας ένα μεταλλικό σπίτι εξασφαλίζετε υψηλή ενεργειακή απόδοση, με εξαιρετική θερμομόνωση που απαιτεί λιγότερη ενέργεια για να θερμανθεί το χειμώνα και να δροσιστεί το καλοκαίρι. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζετε ένα υγιές περιβάλλον όλες τις εποχές του χρόνου, γλιτώνοντας ενέργεια και χρήματα.